Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona (Španija) 9. marca 2020 – YJ/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Zadeva C-130/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: YJ

Tožena stranka: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče določbo, kot je člen 60(4) Ley General de la Seguridad Social (splošni zakon o socialni varnosti), ki iz dodatka za materinstvo izključuje ženske, ki se prostovoljno [predčasno] upokojijo, za razliko od žensk, ki se prostovoljno upokojijo pri običajni predvideni starosti ali ki se upokojijo predčasno, vendar zaradi poklicne dejavnosti, ki so jo opravljale v svojem poklicnem življenju, zaradi invalidnosti ali ker jim je delovno razmerje pred upokojitvijo prenehalo iz nekrivdnih razlogov, šteti za neposredno diskriminacijo v smislu Direktive 79/71 ?

____________

1     Direktiva Sveta 79/7/EGS z dne 19. decembra 1978 o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v zadevah socialne varnosti (UL 1979, L 6, str. 24).