Language of document :

Tužba podnesena 8. travnja 2020. – Europska komisija protiv Kraljevine Danske

(predmet C-159/20)

Jezik postupka: danski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Konstantinidis, I. Naglis i U. Nielsen, agenti)

Tuženik: Kraljevina Danska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Danska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 13. Uredbe (EU) br. 1151/2012 o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode1 time što je propustila spriječiti odnosno zaustaviti da danski proizvođači mlijeka upotrebljavaju oznaku „Feta” za sir koji nije u skladu sa specifikacijom objavljenom u Uredbi Komisije (EZ) br. 1829/20022 ;

utvrdi da je Danska povrijedila članak 4. stavak 3. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), u vezi s člankom 1. stavkom 1. i člankom 4. Uredbe (EU) br. 1151/2012, time što je danskim proizvođačima mlijeka dopustila proizvodnju i prodaju imitacija sira „Feta”;

naloži Kraljevini Danskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Komisija smatra da danska tijela povređuju obveze koje imaju na temelju Uredbe br. 1151/2012 time što danskim gospodarskim subjektima dopuštaju nezakonitu upotrebu oznake „ Feta” za sir proizveden u Danskoj.

Konkretno, može se utvrditi da se u Danskoj oznaka „Feta” upotrebljava protivno Uredbi br. 1151/2012, zbog čega je ta država članica dužna poduzeti odgovarajuće administrativne i pravosudne korake za sprječavanje ili zaustavljanje spomenute upotrebe. Budući da Danska odbija poštovati gore navedena pravila, Komisija zaključuje da država članica tuženik povređuje obveze koje ima na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe br. 1151/2012 i, na taj način, pravo Unije.

Nadalje, Danska povređuje članak 4. stavak 3. UEU-a, u vezi s člankom 1. stavkom 1. i čankom 4. Uredbe br. 1151/2012, time što danskim proizvođačima mlijeka dopušta proizvodnju i prodaju imitacija sira „Feta”, čime ugrožava postizanje sljedećih Unijinih ciljeva: osiguravanje poštenog tržišnog natjecanja za poljoprivrednike i proizvođače poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, koji imaju karakteristike i obilježja proizvoda s dodanom vrijednosti; pružanje pomoći proizvođačima proizvoda vezanih sa zemljopisnim područjem tako da im se osigura ostvarivanje pravednog povrata za kvalitetu njihovih proizvoda i osiguravanje zaštite naziva kao prava intelektualnog vlasništva na području Unije.

Komisija također smatra da Danska slabi položaj Unije u međunarodnim pregovorima kojima je svrha zajamčiti zaštitu Unijinih sustava kvalitete i da povređuje načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. UEU-a time što je propustila spriječiti odnosno zaustaviti povredu prava povezanih sa zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) „Feta” do koje dolazi izvozom imitacija sira danskih proizvođača mlijeka iz Unije u treće zemlje.

____________

1     Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31. i ispravak SL 2015., L 191, str. 9.)

2     Uredba Komisije (EZ) br. 1829/2002 od 14. listopada 2002. o izmjeni Priloga Uredbi (EZ) br. 1107/96 u pogledu naziva „Feta” (SL 2002., L 277, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 3., svezak 13., str. 211.)