Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2019. uputila Curtea de Apel Iaşi (Rumunjska) – BX protiv Unitatea Administrativ Teritorială D.

(predmet C-909/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Iaşi

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: BX

Druga stranka u postupku: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Prethodna pitanja

1.    Treba li odredbe članka 2. točke 1. Direktive 2003/88/EZ o određenim vidovima organizacije radnog vremena1 tumačiti na način da se „radnim vremenom” smatra vrijeme tijekom kojeg radnik pohađa, nakon završetka redovnog radnog vremena, propisane tečajeve stručnog usavršavanja u prostorijama pružatelja usluga usavršavanja izvan svojeg radnog mjesta, pri čemu ne obavlja radne zadatke?

2.    U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje, treba li odredbe članka 31. stavka 2. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i odredbe članka 2. točke 2. i članaka 3., 5. i 6. Direktive 2003/88/EZ tumačiti na način da im se protivi nacionalno zakonodavstvo u skladu s kojim poslodavac nije obvezan poštovati vrijeme odmora radnika u pogledu vremenskog razdoblja u kojem se održavaju tečajevi za usavršavanje, iako se tim zakonodavstvom predviđa potreba stručnog usavršavanja radnika?

____________

1 Direktiva 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.)