Language of document :

A Curtea de Apel Iaşi (Románia) által 2019. december 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BX kontra Unitatea Administrativ Teritorială D.

(C-909/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Iaşi

Az alapeljárás felei

Felperes: BX

Alperes: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/EK irányelv1 2. cikkének 1. pontjában szereplő rendelkezéseket, hogy „munkaidőnek” minősül az az időszak, amely során valamely munkavállaló a rendes munkaidő végét követően a saját munkahelyén kívül, a képzési szolgáltató székhelyén kötelező szakmai továbbképző tanfolyamokon vesz részt, szolgálati feladatokat azonban nem lát el?

Amennyiben az első kérdésre nemleges választ kell adni, úgy kell-e értelmezni az Európai Unió Alapjogi Chartája 31. cikkének (2) bekezdésében szereplő előírásokat, valamint a 2003/88/EK irányelv 2. cikkének 2. pontjában, 3., 5. és 6. cikkében szereplő rendelkezéseket, hogy azokkal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely bár a munkavállaló szakmai továbbképzésének szükségességéről rendelkezik, a továbbképző tanfolyamok végzésének időszakát illetően nem kötelezi a munkáltatót arra, hogy tartsa be a munkavállaló pihenőidejét?

____________

1 A munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2003. L 299., 9. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 4. kötet, 381. o.).