Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Curtea de Apel Iaşi (România) la data de 11 decembrie 2019 – BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Cauza C-909/19)

Limba de procedură: româna

Instanţa de trimitere

Curtea de Apel Iaşi

Părţile din acţiunea principală

Reclamant: BX

Pârâtă: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Întrebările preliminare

Dispozițiile articolului 2 punctul 1 din Directiva 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru1 trebuie interpretate în sensul că perioada în care un lucrător urmează cursurile de formare profesională impuse, după efectuarea programului normal de lucru, la sediul prestatorului de servicii de formare, în afara locului său de muncă și fără a realiza atribuțiile de serviciu, constituie „timp de lucru”?

În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1, prevederile articolului 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și dispozițiile articolului 2 punctul 2, articolului 3, articolului 5 și articolului 6 din Directiva 2003/88/CE trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care, deși instituie necesitatea formării profesionale a salariatului, nu impune angajatorului obligativitatea respectării perioadei de repaus al lucrătorului, în ceea ce privește intervalul orar de efectuare a cursurilor de formare?

____________

1 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului european şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (JO 2003 L 299, p. 9, Ediţie specială 05/vol. 7, p. 3).