Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Iaşi (Romunija) 11. decembra 2019 – BX/Unitatea Administrativ Teritorială D.

(Zadeva C-909/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Iaşi

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: BX

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Unitatea Administrativ Teritorială D.

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba določbe iz člena 2, točka 1, Direktive 2003/88/ES o določenih vidikih organizacije delovnega časa1 razlagati tako, da „delovni čas“ pomeni čas, v katerem se zaposlena oseba udeležuje usposabljanj, ki so ji naložena, po poteku njenega rednega delovnega časa na sedežu izvajalca usposabljanj, na kraju zunaj njenega delovnega mesta in brez izvajanja službenih nalog?

2.    Ali je treba v primeru nikalnega odgovora na prvo vprašanje določbe iz člena 31(2) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in določbe iz člena 2, točka 2, ter členov 3, 5 in 6 Direktive 2003/88/ES razlagati tako, da nasprotujejo nacionalnemu pravu, ki, kljub predvideni potrebi po strokovnem usposabljanju zaposlene osebe, delodajalca ne obvezuje k spoštovanju časa počitka zaposlene osebe v časovnem intervalu, v katerem se izvajajo usposabljanja?

____________

1 Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL 2003 L 299, str. 9).