Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Oberster Gerichtshof (Austria) 12. veebruaril 2020 – YL versus Altenrhein Luftfahrt GmbH

(kohtuasi C-70/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberster Gerichtshof

Põhikohtuasja pooled

Hageja ja kassatsioonkaebuse esitaja: YL

Kostja ja vastustaja kassatsioonimenetluses: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Eelotsuse küsimus

Kas õhusõiduki järsk maandumine, mis toob kaasa lennureisija vigastuse, kuid jääb õhusõiduki tavapärase käituskoormuse piiresse, on õnnetus 1999. aasta 28. mail Montréalis sõlmitud rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni, millele Euroopa Ühendus kirjutas alla 9. detsembril 1999 ja mis kiideti Euroopa Ühenduse nimel heaks nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsusega 2001/539/EÜ1 , artikli 17 lõike 1 tähenduses?

____________

1 Nõukogu 5. aprilli 2001. aasta otsus 2001/539/EÜ rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamise konventsiooni (Montreali konventsioon) sõlmimise kohta Euroopa Ühenduse poolt (EÜT 2001, L 194, lk 38; ELT eriväljaanne 07/05, lk 491).