Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 12. veljače 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) – YL protiv Altenrhein Luftfahrt GmbH

(predmet C-70/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof    

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: YL

Tuženik: Altenrhein Luftfahrt GmbH    

Prethodno pitanje

Je li grubo slijetanje koje ipak još uvijek spada u područje uobičajenog rada zrakoplova, a koje dovodi do ozljede putnika, nesreća u smislu članka 17. stavka 1. Konvencije o ujednačavanju određenih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu zaključene u Montrealu 28. svibnja 1999., koju je Europska zajednica potpisala 9. prosinca 1999., a u njezino ime odobrilo Vijeće svojom Odlukom 2001/539/EZ od 5. travnja 2001.1 ?

____________

1 2001/539/EZ: Odluka Vijeća od 5. travnja 2001. o zaključku Europske zajednice o Konvenciji za izjednačavanje nekih pravila u međunarodnom zračnom prijevozu (Montrealska konvencija) (SL 2001., L 194, str. 38.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 21., str. 5.)