Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Oberster Gerichtshof (Rakúsko) 12. februára 2020 – YL/Altenrhein Luftfahrt GmbH

(vec C-70/20)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Oberster Gerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: YL

Žalovaná: Altenrhein Luftfahrt GmbH

Prejudiciálna otázka

Je tvrdé pristátie, ktoré vedie k zraneniu leteckého pasažiera, ale ktoré je ešte v medziach normálnej prevádzky lietadla, nehodou v zmysle článku 17 ods. 1 Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, ktorý bol uzavretý 28. mája 1999 v Montreale, podpísaný Európskym spoločenstvom 9. decembra 1999 a schválený v jeho mene rozhodnutím Rady 2001/539/ES z 5. apríla 2001?1

____________

1 2001/539/ES: Rozhodnutie Rady z 5. apríla 2001 o uzavretí Európskym spoločenstvom dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 2001, s. 38; Mim. vyd. 07/005, s. 491).