Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Saksamaa) 27. veebruaril 2020 – HR versus Finanzamt Wilmersdorf

(kohtuasi C-108/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: HR

Vastustaja: Finanzamt Wilmersdorf

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi,1 artiklit 167 ja artikli 168 punkti a tuleb tõlgendada nii, et nende sätetega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mille kohaselt tuleb sisendkäibemaksu mahaarvamine keelata ka siis, kui tarneahela mõne varasema tehinguga on seotud käibemaksust kõrvalehoidumine, mis oli või oleks pidanud olema maksukohustuslasele teada, kuid maksukohustuslase enda tehingu puhul ei ole maksukohustuslane maksudest kõrvalehoidumises osalenud ega sellega seotud olnud, ja toime pandud maksudest kõrvalehoidumist ei ole maksukohustuslane ka edendanud ega soodustanud?

____________

1 ELT 2006, L 347, lk 1.