Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Berlin-Brandenburg (Germania) la 27 februarie 2020 – HR/Finanzamt Wilmersdorf

(Cauza C-108/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Berlin-Brandenburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: HR

Pârât: Finanzamt Wilmersdorf

Întrebarea preliminară

Articolul 167 și articolul 168 litera (a) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată1 trebuie interpretate în sensul că se opun unei aplicări a dreptului național în temeiul căreia deducerea taxei achitate în amonte trebuie refuzată și atunci când a fost săvârșită o fraudă fiscală privind impozitul pe cifra de afaceri cu privire la una dintre operațiunile efectuate în amonte, iar persoana impozabilă a avut sau ar fi trebuit să aibă cunoștință de aceasta, dar persoana impozabilă nu a participat la frauda săvârșită prin operațiunea efectuată în beneficiul său, nu a fost implicată în aceasta și nici nu a sprijinit sau favorizat frauda fiscală săvârșită?

____________

1 JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7.