Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemsko) dne 27. ledna 2020 – Staatssecretaris van Financiën v. Jumbocarry Trading GmbH

(Věc C-39/20)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Hoge Raad der Nederlanden

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: Staatssecretaris van Financiën

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Jumbocarry Trading GmbH

Předběžné otázky

Použijí se čl. 103 odst. 3 písm. b) a čl. 124 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie1 , na celní dluh, který vznikl před 1. květnem 2016 a který k tomuto dni ještě nebyl promlčen?

V případě kladné odpovědi na první otázku: Brání jejich použití zásada právní jistoty nebo zásada ochrany legitimního očekávání?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie (Úř. věst. 2013, L 269, s. 1)