Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hoge Raad der Nederlanden (Madalmaad) 27. jaanuaril 2020 – Staatssecretaris van Financiën versus Jumbocarry Trading GmbH

(kohtuasi C-39/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hoge Raad der Nederlanden

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: Staatssecretaris van Financiën

Vastustaja kassatsioonimenetluses: Jumbocarry Trading GmbH

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määruse (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik1 , artikli 103 lõike 3 punkt b ja artikli 124 lõike 1 punkt a on kohaldatavad tollivõlale, mis tekkis enne 1. maid 2016 ja ei olnud sellel kuupäeval veel aegunud?

2.    Kui esimesele küsimusele tuleb vastata jaatavalt: Kas viidatud sätete kohaldamist takistab õiguskindluse või õiguspärase ootuse põhimõte?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT 2013, L 269, lk 1).