Language of document :

2020 m. sausio 27 d. Hoge Raad der Nederlanden (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Financiën / Jumbocarry Trading GmbH

(Byla C-39/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hoge Raad der Nederlanden

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorius: Staatssecretaris van Financiën

Kita kasacinio proceso šalis: Jumbocarry Trading GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Sąjungos muitinės kodekso1 103 straipsnio 3 dalies b punktas ir 124 straipsnio 1 dalies a punktas taikomi skolai muitinei, kuri atsirado iki 2016 m. gegužės 1 d. ir tuo metu dar nebuvo suėjęs jos senaties terminas?

2    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas: ar jos taikymui neprieštarauja teisinio saugumo arba teisėtų lūkesčių principai?

____________

1 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013, p. 1).