Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 27. janvārī iesniedza Hoge Raad der Nederlanden (Nīderlande) – Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH

(Lieta C-39/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Hoge Raad der Nederlanden

Pamatlietas puses

Prasītājs: Staatssecretaris van Financiën

Atbildētāja: Jumbocarry Trading GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1.    Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu 1 , 103. panta 3. punkta b) apakšpunkts un 124. panta 1. punkta a) apakšpunkts ir piemērojams muitas parādam, kas bija radies līdz 2016. gada 1. maijam un kam līdz šim datumam vēl nebija iestājies noilgums?

2.    Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai tiesiskās drošības un tiesiskās paļāvības principi nepieļauj šo piemērošanu?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 952/2013 (2013. gada 9. oktobris), ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu (OV 2013, L 269, 1. lpp.).