Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 27. januarja 2020 – Staatssecretaris van Financiën/Jumbocarry Trading GmbH

(Zadeva C-39/20)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Staatssecretaris van Financiën

Tožena stranka: Jumbocarry Trading GmbH

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali se člena 103(3)(b) in 124(1)(a) CZU1 uporabljata za carinski dolg, ki je nastal pred 1. majem 2016, a do takrat še ni zastaral?

Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali načeli pravne varnosti in varstva legitimnih pričakovanj preprečujeta uporabo teh členov?

____________

1     Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL 2013, L 269, str. 1).