Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) 6. veebruaril 2020 – Vogel Import Export NV versus Belgische Staat

(kohtuasi C-62/20)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Vogel Import Export NV

Vastustaja: Belgische Staat

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kombineeritud nomenklatuuri, mis sisaldub nõukogu 23. juuli 1987. aasta määruse (EMÜ) nr 2658/871 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta I lisas, tuleb – arvestades ka rubriigi 4409 erinevaid keeleversioone ning HSi selgitavaid märkusi rubriikide 4407 ja 4409 kohta – tõlgendada nii, et põhikohtuasjas kõne all olev kaup, nimelt hööveldatud puidust lauad, mille neli serva on kogu pikkuses ümardatud, on puit, mis on „[ühel või mitmel küljel, otsal või serval] pidevprofiiliga“, millest tulenevalt kuulub see kaup rubriiki 4409, või nii, et servade ümardamine ei muuda kõnealuseid laudu puiduks, mis on „[ühel või mitmel küljel, otsal või serval] pidevprofiiliga“, millest tulenevalt kuulub see kaup rubriiki 4407?

2.    Kas rubriiki 4407 või rubriiki 4409 kuulumise määrab ümardamise ulatus?

____________

1     Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT 1987, L 256, lk 1; ELT eriväljaanne 02/02, lk 382).