Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 6. veljače 2020. uputio Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) – NV Vogel Import Export protiv Belgische Staat

(predmet C-62/20)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: NV Vogel Import Export

Tuženik: Belgische Staat

Prethodna pitanja

Treba li kombiniranu nomenklaturu u smislu Priloga I. Uredbi (EEZ) br. 2658/871 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi – i s obzirom na različite jezične verzije tarifnog broja 4409 i Napomene s objašnjenjem HS-a u pogledu tarifnih brojeva 4407 i 4409 – tumačiti na način da se roba o kojoj je riječ u glavnom postupku, odnosno blanjane drvene daske koje su na četiri ruba cijelom dužinom zaobljene, treba smatrati kao „kontinuirano oblikovano duž [bilo kojeg ruba, kraja ili lica]” i stoga razvrstati u tarifni broj 4409, ili se zaobljavanje rubova ne može smatrati kao „kontinuirano oblikovano duž [bilo kojeg ruba, kraja ili lica]” te se roba stoga treba razvrstati u tarifni broj 4407?

Je li opseg zaobljenosti odlučujući za razvrstavanje u tarifni broj 4407 odnosno tarifni broj 4409?

____________

1     Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.)