Language of document :

2020 m. vasario 6 d. Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Vogel Import Export NV / Belgijos valstybė

(Byla C-62/20)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Vogel Import Export NV

Atsakovė: Belgijos valstybė

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Kombinuotoji nomenklatūra, kaip ji suprantama pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/871 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, – taip pat atsižvelgiant į skirtingas teksto dėl 4409 pozicijos redakcijas įvairiomis kalbomis ir SS paaiškinimus dėl 4407 ir 4409 pozicijų – aiškintina taip, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos prekės, konkrečiai obliuotos medinės lentelės, kurių keturios briaunos per visą ilgį yra suapvalintos, laikytinos „ištisai profiliuotomis“, todėl turi būti klasifikuojamos 4409 pozicijoje, ar briaunų suapvalinimas negali būti laikomas „ištisiniu profiliavimu“, todėl jos turi būti klasifikuojamos 4407 pozicijoje?

2.    Ar suapvalinimo dydis nulemia klasifikavimą 4407 arba 4409 pozicijoje?

____________

1 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382).