Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgia) la 6 februarie 2020 – Vogel Import Export NV/Belgische Staat

(Cauza C-62/20)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Vogel Import Export NV

Pârât: Belgische Staat

Întrebările preliminare

Nomenclatura combinată menționată în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/871 din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun – având în vedere de asemenea diferitele versiuni lingvistice ale poziției 4409 și Notele explicative la Sistemul Armonizat referitoare la pozițiile 4407 și 4409 –, trebuie interpretată în sensul că produsele în discuție în cauza principală, și anume scândurile de lemn geluite, rotunjite pe întreaga lungime a celor patru canturi, trebuie considerate ca fiind „profilate [în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete]” și, în consecință, trebuie să fie clasificate la poziția 4409 sau canturile rotunjite nu pot fi considerate „profilate [în lungul unuia sau a mai multor canturi, fețe sau capete]” și, în consecință, produsele trebuie să fie clasificate la poziția 4407?

Gradul de rotunjire este determinant pentru clasificarea la poziția 4407 sau la poziția 4409?

____________

1     Regulamentul Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 1987, L 256, p. 1, Ediție specială, 02/vol. 4, p. 3).