Language of document :

Жалба, подадена на 15 септември 2019 г. от BP срещу определението, постановено от Общия съд (пети състав) на 11 юли 2019 г. по дело T-917/16 REV, BP/FRA

(Дело C-682/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: BP (представител: E. Lazar, avocat)

Друга страна в производството: Агенция на Европейския съюз за основните права

С определение от 19 март 2020 г. Съдът (осми състав) отхвърли жалбата като отчасти недопустима и отчасти явно неоснователна.

Съдът разпореди жалбоподателката да понесе направените от нея съдебни разноски.

____________