Language of document :

BP 15. septembril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 11. juuli 2019. aasta määruse peale kohtuasjas T-917/16 REV: BP versus FRA

(kohtuasi C-682/19 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: BP (esindaja: avocat E. Lazar)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet

Euroopa Kohus (kaheksas koda) otsustas 19. märtsi 2020. aasta määruses, et apellatsioonkaebus on osaliselt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu.

Apellandi kohtukulud jäeti tema enda kanda.

____________