Language of document :

Valitus, jonka BP on tehnyt 15.9.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (viides jaosto) asiassa T-917/16 REV, BP v. FRA, 11.7.2019 antamasta määräyksestä

(asia C-682/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: BP (edustaja: E. Lazar, avocate)

Muu osapuoli: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on 19.3.2020 antamallaan määräyksellä hylännyt valituksen, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi perusteeton, ja määrännyt BP:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________