Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 15. septembrī BP iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 11. jūlija rīkojumu lietā T-917/16 REV BP/FRA

(Lieta C-682/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: BP (pārstāvis: E. Lazar, advokāts)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Ar 2020. gada 19. marta rīkojumu Tiesa (astotā palāta) atzina, ka apelācijas sūdzība ir daļēji nepieņemama un daļēji acīmredzami nepamatota.

Piesprieda apelācijas sūdzības iesniedzējai segt savus tiesāšanās izdevumus pašai.

____________