Language of document :

Recurs introdus la 15 septembrie 2019 de BP împotriva Ordonanței Tribunalului (Camera a cincea) din 11 iulie 2019 în cauza T-917 16 REV, BP/FRA

(Cauza C-682/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: BP (reprezentant: E. Lazăr, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

Prin Ordonanța din19 martie 2020, Curtea de Justiție (Camera a opta) a declarant recursul în parte inadmisibil și în parte vădit nefondat.

Recurenta a fost obligată la plata propriilor cheltuieli de judecată.

____________