Language of document :

Odvolanie podané 15. septembra 2019: BP proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 11. júla 2019 vo veci T-917/16 REV, BP/FRA

(vec C-682/19 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľ: BP (v zastúpení: E. Lazar, advokát)

Ďalší účastník konania: Agentúra Európskej únie pre základné práva

Uznesením z 19. marca 2020 Súdny dvor (ôsma komora) rozhodol, že odvolanie je čiastočne neprípustné a čiastočne zjavne bezdôvodné.

Odvolateľovi uložil povinnosť nahradiť trovy konania.

____________