Language of document :

Pritožba, ki jo je BP vložil 15. septembra 2019 zoper sklep Splošnega sodišča (peti senat) z dne 11. julija 2019 v zadevi T-917/16 REV, BP/FRA

(Zadeva C-682/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnik: BP (zastopnik: E. Lazar, avocat)

Druga stranka v postopku: Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Sodišče Evropske unije (osmi senat) je s sklepom z dne 19. marca 2020 odločilo, da je pritožbe deloma nedopustna in deloma neutemeljena.

Pritožniku se naloži plačilo stroškov.

____________