Language of document :

Tužba podnesena 16. ožujka 2020. – Europska komisija protiv Republike Poljske

(predmet C-139/20)

Jezik postupka: poljski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: M. Siekierzyńska i A. Armenia, agenti)

Tuženik: Republika Poljska

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

utvrdi da je Republika Poljska povrijedila obveze koje ima na temelju članka 17. stavka 1. točke (b) i članka 17. stavka 4. Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije1 time što je provela zakon koji dopušta oslobođenje od trošarina na energente kojima se koriste veliki potrošači energije obuhvaćeni Unijinim sustavom trgovanja emisijama,

naloži Republici Poljskoj snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Republika Poljska je u svojem nacionalnom zakonodavstvu uspostavila oslobođenje od trošarina na energente kojima se koriste veliki potrošači energije obuhvaćeni Unijinim sustavom trgovanja emisijama (u daljnjem tekstu: EU ETS sustav).

Prema Komisijinu mišljenju riječ je o povredi obveza koje proizlaze iz članka 17. stavka 1. točke (b) i članka 17. stavka 4. Direktive Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju sustava Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije. U skladu s tim odredbama, oslobođenja ili sniženja razina oporezivanja energenata kojima se koriste veliki potrošači energije moguća su isključivo kada su s poduzetnicima ili grupacijama poduzetnika sklopljeni sporazumi ili kad se primjenjuju sustavi utrživih dozvola ili slične mjere, sve dok su one usmjerene na ciljeve zaštite okoliša ili poboljšanja učinkovitosti energije. Komisija je mišljenja da se EU ETS sustav ne može smatrati „sustavom utrživih dozvola”.

____________

1 SL 2003., L 283, str. 51.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 2., str. 75.