Language of document :

2020. március 16-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Lengyel Köztársaság

(C-139/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. Siekierzyńska és A. Armenia, meghatalmazottak)

Alperes: Lengyel Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Lengyel Köztársaság,

azon jogszabály végrehajtásával, amely az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerébe tartozó, nagy energiaintenzitású vállalkozások által felhasznált energiatermékek esetében jövedékiadó-mentességet biztosít, nem teljesítette az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv1 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjából és 17. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségeit; és

a Lengyel Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Lengyelország a nemzeti szabályozásában az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszerébe tartozó nagy energiaintenzitású vállalkozások által felhasznált energiatermékek esetében jövedékiadó-mentességet vezetett be.

A Bizottság szerint ez az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló, 2003. október 27-i 2003/96/EK tanácsi irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjából és 17. cikkének (4) bekezdéséből eredő kötelezettségek megszegésének minősül. E rendelkezések értelmében a nagy energiaintenzitású vállalkozások által felhasznált energiatermékek esetében akkor lehet adómentességeket vagy adókedvezményeket alkalmazni, ha megállapodásokat kötnek a vállalkozásokkal vagy a vállalkozások társulásával, vagy ha bevezetik a forgalomképes kibocsátási engedélyek rendszerét, vagy azzal egyenértékű intézkedéseket hajtanak végre, amennyiben azok környezetvédelmi célkitűzések elérését vagy az energiahatékonyság javulását eredményezik. A Bizottság álláspontja szerint az Unió kibocsátáskereskedelmi rendszere nem minősülhet említett rendelkezések értelmében vett „forgalomképes kibocsátási engedélyek rendszerének”.

____________

1 HL 2003. L 283., 51. o.; magyar nyelvű különkiadás 9. fejezet, 1. kötet, 405. o.