Language of document :

2020 m. kovo 16 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Lenkijos Respublika

(Byla C-139/20)

Proceso kalba: lenkų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. Siekierzyńska ir A. Armenia

Atsakovė: Lenkijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Ieškovė prašo konstatuoti, kad nustačiusi teisę į energetikos produktų, naudojamų daug energijos naudojančių įmonių, kurioms taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema, atleidimą nuo akcizo mokesčio, Lenkijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą1 , 17 straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnio 4 dalį,

priteisti iš Lenkijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Lenkijos Respublika nacionaliniuose įstatymuose numatė galimybę atleisti nuo akcizo mokesčio energetikos produktus, naudojamus daug energijos naudojančių įmonių, kurioms taikoma Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (toliau – ES ATLPS sistema).

Komisija mano, kad taip nevykdomi įsipareigojimai pagal 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, 17 straipsnio 1 dalies b punktą ir 17 straipsnio 4 dalį. Remiantis tomis nuostatomis, atleidimas nuo mokesčio arba mokesčio sumažinimas, taikomas energetikos produktams, kuriuos naudoja daug energijos naudojančios įmonės, galimas tik kai sudaromi susitarimai su įmonėmis ar įmonių asociacijomis arba kai įgyvendinamos apyvartinių leidimų programos ar lygiaverčiai susitarimai, jeigu jų tikslai yra aplinkos apsauga ar energetikos efektyvumo didinimas. Komisija mano, kad ES ATLPS sistemos negalima laikyti „apyvartinių leidimų programa“, kaip tai suprantama pagal minėtas nuostatas.

____________

1 2003 m. spalio 27 d. Tarybos Direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, 2003, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., sk. 9, t. 1, p. 405 ; klaidų ištaisymas OL L 246, 2019, p. 38).