Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Iταλία) στις 26 Μαρτίου 2020 – Analisi G. Caracciolo srl κατά Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute Dipartimento regionale per la pianificazione κ.λπ.

(Υπόθεση C-142/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Αιτούν δικαστήριο

Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Εκκαλούσα: Analisi G. Caracciolo srl

Εφεσίβλητοι: Regione Siciliana - Assessorato regionale della salute - Dipartimento regionale per la pianificazione, Regione Sicilia - Assessorato della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio, Accredia - Ente Italiano di Accreditamento, Azienda sanitaria provinciale di Palermo

Προδικαστικά ερωτήματα

Ερωτάται το Δικαστήριο εάν ο κανονισμός 765/20081 αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση (όπως εκείνη του άρθρου 40 του νόμου αριθ. 88 του 2009), η οποία ερμηνεύεται υπό την έννοια ότι επιτρέπει την άσκηση δραστηριότητας διαπίστευσης από οργανισμούς οι οποίοι δεν έχουν την έδρα τους σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης –και, επομένως, δεν απευθύνονται στον μοναδικό οργανισμό διαπίστευσης– εφόσον οι συγκεκριμένοι οργανισμοί εγγυώνται την τήρηση των προτύπων UNI CEI EN ISO/IEC 17025 και UNI CEI EN ISO/IEC 17011 και αποδεικνύουν (μέσω επίσης συμφωνιών αμοιβαίας αναγνώρισης) ότι διαθέτουν ειδίκευση η οποία επί της ουσίας είναι ισοδύναμη με εκείνη που διαθέτει ο μόνος σε εθνικό επίπεδο οργανισμός στον οποίο αναφέρεται ο κανονισμός 765/200.

Ερωτάται το Δικαστήριο εάν ο κανονισμός 765/2008 (υπό το πρίσμα του άρθρου 56 ΣΛΕΕ, των άρθρων 20 και 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του άρθρου 102 ΣΛΕΕ) αντιβαίνει προς τις αρχές του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ειδικότερα, προς τις αρχές της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και της απαγόρευσης των διακρίσεων, προς την απαγόρευση της άνισης μεταχείρισης, καθώς και προς τους κανόνες του ανταγωνισμού σύμφωνα με τους οποίους απαγορεύονται οι μονοπωλιακές καταστάσεις, στο μέτρο που καθιερώνει, σε εθνικό επίπεδο, ουσιαστικό μονοπώλιο δραστηριοτήτων διαπίστευσης μέσω του συστήματος του «ενός και μόνου οργανισμού» διαπίστευσης.

____________

1 Κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου (ΕΕ 2008, L 218, σ. 30).