Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Nejvyšší správní soud (Republica Cehă) la 31 martie 2020 – Kemwater ProChemie s. r. o./Odvolací finanční ředitelství

(Cauza C-154/20)

Limba de procedură: ceha

Instanța de trimitere

Nejvyšší správní soud

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Kemwater ProChemie s. r. o.

Pârâtă: Odvolací finanční ředitelství

Întrebările preliminare

Este în conformitate cu Directiva 2006/112/CE1 situația în care exercitarea dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată achitate în amonte este condiționată de obligația persoanei impozabile de a dovedi că prestația primită de aceasta în cadrul unei operațiuni impozabile a fost efectuată de o altă persoană impozabilă, concretă?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, dacă persoana impozabilă nu și-a îndeplinit sarcina probei citată anterior, i se poate refuza acesteia dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată achitate în amonte, deși nu s-a dovedit că această persoană impozabilă știa sau putea să știe că, prin dobândirea bunurilor sau serviciilor, va fi implicată într-o fraudă fiscală?

____________

1     Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO 2006, L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7).