Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 24. listopadu 2019 Nathanielem Magnanem proti usnesení Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 25. září 2019 ve věci T-99/19, Magnan v. Komise

(Věc C-860/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Nathaniel Magnan (zástupce: J. Fayolle, advokát)

Další účastnice řízení: Evropská komise

Usnesením ze dne 26. března 2020 Soudní dvůr (šestý senát) kasační opravný prostředek zamítl.

____________