Language of document :

Appel iværksat den 24. november 2019 af Nathaniel Magnan til prøvelse af kendelse afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 25. september 2019 i sag T-99/19, Magnan mod Kommissionen

(Sag C-860/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Nathaniel Magnan (ved avocat J. Fayolle)

Den anden part i appelsagen: Europa-Kommissionen

Domstolen (Sjette Afdeling) har ved kendelse af 26. marts 2020 forkastet appellen.

____________