Language of document :

Žalba koju je 24. studenoga 2019. podnio Nathaniel Magnan protiv rješenja Općeg suda (peto vijeće) od 25. rujna 2019. u predmetu T-99/19, Magnan protiv Komisije

(predmet C-860/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Nathaniel Magnan (zastupnik: J. Fayolle, odvjetnik)

Druga stranka u postupku: Europska komisija

Rješenjem od 26. ožujka 2020. Sud (šesto vijeće) odbio je žalbu.

____________