Language of document :

Apelācija sūdzība, ko 2019. gada 24. novembrī Nathaniel Magnan iesniedza par Vispārējās tiesas (piektā palāta) 2019. gada 25. septembra rīkojumu lietā T-99/19 Magnan/Komisija

(Lieta C-860/19 P)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nathaniel Magnan (pārstāvis: J. Fayolle, avocat)

Otra lietas dalībniece: Eiropas Komisija

Tiesa (sestā palāta) ar 2020. gada 26. marta rīkojumu šo apelācijas sūdzību noraidīja.

____________