Language of document :

Odvolanie podané 24. novembra 2019: Nathaniel Magnan proti uzneseniu Všeobecného súdu (piata komora) z 25. septembra 2019 vo veci T-99/19, Magnan/Komisia

(vec C-860/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: Nathaniel Magnan (v zastúpení: J. Fayolle, avocat)

Ďalší účastník konania: Európska komisia

Súdny dvor (šiesta komora) uznesením z 26. marca 2020 zamietol odvolanie.

____________