Language of document :

Överklagande ingett den 24 november 2019 av Nathaniel Magnan av det beslut som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 25 september 2019 i mål T-99/19, Magnan mot kommissionen

(Mål C-860/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Nathaniel Magnan (ombud: J. Fayolle, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska kommissionen

Domstolen (sjätte avdelningen) har genom beslut av den 26 mars 2020 ogillat överklagandet.

____________