Language of document :

2020 m. vasario 26 d. Bundesfinanzhof (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje XY / Hauptzollamt B

(Byla C-100/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesfinanzhof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė ir kasatorė: XY

Atsakovė ir kita kasacinio proceso šalis: Hauptzollamt B

Prejudicinis klausimas

Ar reiškiant reikalavimą grąžinti neteisėtai apskaičiuotą elektros mokesčio sumą pagal Sąjungos teisę turi būti nustatomos palūkanos, kai mažesnis elektros mokestis apskaičiuotas pritaikius neprivalomą mokesčio lengvatą pagal 2003 m. spalio 27 d. Tarybos direktyvos 2003/96/EB1 , pakeičiančios Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (toliau – Direktyva 2003/96), 17 straipsnio 1 dalies a punktą, o per didelis mokestis apskaičiuotas tik byloje klaidingai pritaikius nacionalinės teisės nuostatą, kuri buvo priimta siekiant į nacionalinę teisę perkelti Direktyvos 2003/96 17 straipsnio 1 dalies a punktą?

____________

1 OL L 283, 2003, p. 51; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 9 sk., 1 t., p. 405.