Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 26 februarie 2020 – XY/Hauptzollamt B

(Cauza C-100/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesfinanzhof

Părțile din procedura principală

Recurentă-reclamantă: XY

Intimat-pârât: Hauptzollamt B

Întrebarea preliminară

În cazul unui drept la restituirea impozitului pe energia electrică stabilit în mod eronat trebuie să fie plătite dobânzi, potrivit dreptului Uniunii, atunci când stabilirea unei cote reduse de impozitare a energiei electrice a avut la bază reducerea fiscală facultativă prevăzută la articolul 17 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității1 , iar stabilirea unei cote de impozitare prea mari în cauză s-a datorat exclusiv unei erori în aplicarea dispoziției naționale adoptate pentru transpunerea articolului 17 alineatul (1) litera (a) din această directivă?

____________

1     JO 2003, L 283, p. 51, Ediție specială, 09/vol. 2, p. 98.