Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Oberster Gerichtshof (Østrig) den 7. februar 2020 – VI mod KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Sag C-65/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Oberster Gerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: VI

Sagsøgt: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 2, sammenholdt med artikel 1 og 6, i Rådets direktiv 85/374/EØF 1 af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar fortolkes således, at også et fysisk eksemplar af et dagblad, som indeholder et fagligt ukorrekt sundhedstip, der forårsager skade på helbredet, hvis det følges, skal anses for et (defekt) produkt?

____________

1 EFT 1985, L 210, s. 29.