Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 7.2.2020 – VI v. KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(asia C-65/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberster Gerichtshof

Pääasian asianosaiset

Valittaja: VI

Vastapuoli: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tuotevastuuta koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 25.7.1985 annetun neuvoston direktiivin 85/374/ETY1 2 artiklaa, luettuna yhdessä 1 ja 6 artiklan kanssa, tulkittava siten, että (virheellisenä) tuotteena on pidettävä myös sanomalehden fyysistä kappaletta, joka sisältää teknisesti virheellisen terveysvinkin, jonka noudattaminen aiheuttaa terveydellistä vahinkoa?

____________

1 EYVL 1985, L 210, s. 29.