Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. veljače 2020. uputio Oberster Gerichtshof (Austrija) - VI protiv KRONE-a – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG.

(predmet C-65/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberster Gerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VI

Tuženik: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. u vezi s člankom 1. i člankom 6. Direktive Vijeća 85/374/EEZ od 25. srpnja 1985. o približavanju zakona i drugih propisa država članica u vezi s odgovornošću za neispravne proizvode1 tumačiti na način da se (neispravnim) proizvodom treba smatrati i fizički primjerak dnevnih novina koji u stručnom smislu sadržava netočnu zdravstvenu preporuku pridržavanje koje uzrokuje štetu po zdravlje?

____________

1 SL 1985., L 210, str. 29. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 22., str. 3.)