Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. február 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VI kontra KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(C-65/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: VI

Alperes: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1985. július 25-i 85/374/EGK tanácsi irányelv1 ezen irányelv 1. és 6. cikkével összhangban értelmezett 2. cikkét, hogy (hibás) terméknek kell tekinteni valamely napilap azon példányát, amely szakmailag helytelen olyan egészségügyi tippet tartalmaz, amelynek követése egészségkárosodást okoz?

____________

1 HL 1985. L 210., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 1. kötet, 257. o.