Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 7. februarja 2020 – VI/KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

(Zadeva C-65/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VI

Tožena stranka: KRONE – Verlag Gesellschaft mbH & Co KG

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2 v povezavi s členoma 1 in 6 Direktive Sveta 85/374/ES z dne 25. julija 1985 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z odgovornostjo za proizvode z napako1 razlagati tako, da je treba kot proizvod (z napako) šteti tudi fizični izvod časopisa, ki vsebuje strokovno napačen zdravstveni nasvet, upoštevanje katerega povzroči okvaro zdravja?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 15, zvezek 1, str. 257.