Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. ožujka 2020. uputio Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) – European Pallet Association e. V. protiv PHZ BV

(predmet C-133/20)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Hoge Raad der Nederlanden

Stranke glavnog postupka

Žalitelj u kasacijskom postupku: European Pallet Association e. V.

Druga stranka u kasacijskom postupku: PHZ BV

Prethodna pitanja

(a)    Je li za uspješno pozivanje na članak 13. stavak 2. Uredbe o žigu Zajednice1 potrebno da se daljnjom komercijalizacijom dotičnih proizvoda zaštićenih žigom šteti ili može naštetiti jednoj ili više [funkcija kao oznaci podrijetla i jamstvu kvalitete te funkcija komunikacije, ulaganja ili oglašavanja] žiga?

(b)    Ako je odgovor na točku (a) prvog pitanja potvrdan, radi li se tada o zahtjevu koji postoji uz zahtjev o postojanju „opravdanih razloga”

(c)    Je li za uspješno pozivanje na članak 13. stavak 2. Uredbe o žigu Zajednice uvijek dovoljno da postoji negativan utjecaj na jednu ili više funkcija navedenih u točki (a) prvog pitanja?

(a)    Može li se općenito reći da se nositelj žiga može na temelju članka 13. stavka 2. Uredbe o žigu Zajednice usprotiviti daljnjoj komercijalizaciji proizvoda pod svojim žigom ako su te proizvode popravile osobe različite od nositelja žiga ili od osoba koje je on na to ovlastio?

(b)    Ako je odgovor na točku (a) drugog pitanja negativan, ovisi li tada postojanje „opravdanih razloga” u smislu članka 13. stavka 2. Uredbe o žigu Zajednice, u slučaju proizvoda koje je na tržište stavio nositelj žiga ili su na tržište stavljeni uz njegovu suglasnost, nakon popravka koji je izvršila treća osoba, o vrsti proizvoda ili o vrsti izvršenih popravaka […] ili o drugim okolnostima poput posebnih okolnosti navedenih u ovom slučaju […]?

(a)    Je li isključeno da se nositelj žiga u smislu članka 13. stavka 2. Uredbe o žigu Zajednice usprotivi daljnjoj komercijalizaciji proizvoda koje su treće osobe popravile ako se žig rabi na način koji ne može pobuditi dojam da između nositelja žiga (ili stjecateljâ njegove licencije) i stranke koja proizvode dalje distribuira postoji gospodarska povezanost, primjerice ako se zbog uklanjanja žiga i/ili dopunskog označavanja proizvoda nakon popravka može jasno prepoznati da popravak nije izvršio nositelj žiga ili neki od stjecatelja njegove licencije ili uz njihovu suglasnost?

(b)    Je li pri tome važan odgovor na pitanje može li se žig jednostavno ukloniti a da se ne našteti tehničkoj prikladnosti ili praktičnoj upotrebljivosti proizvoda?

Je li za davanje odgovora na prethodno navedena pitanja važno to radi li se o zajedničkom žigu u smislu Uredbe o žigu Zajednice i, ako da, u kojem pogledu?

____________

1     Uredba Vijeća (EZ) br. 207/2009 od 26. veljače 2009. o žigu Zajednice (kodificirana verzija) (SL 2009., L 78, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 226.)