Language of document :

A Hoge Raad der Nederlanden (Hollandia) által 2020. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – European Pallet Association eV tegen kontra PHZ BV

(C-133/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Hoge Raad der Nederlanden

Az alapeljárás felei

Felperes: European Pallet Association eV tegen

Alperes: PHZ BV

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

a)    Szükséges-e a 207/2009 rendelet1 13. cikkének (2) bekezdésére való eredményes hivatkozáshoz, hogy a védjeggyel ellátott érintett áruk további forgalmazása sértse a védjegy egy vagy több [származásjelölő és minőséget szavatoló, valamint a kommunikációval, a befektetésekkel és a reklámmal kapcsolatos] funkcióját, vagy hogy e funkciók megsértésére alkalmas legyen?

b)    Az első kérdés a) pontjára adandó igenlő válasz esetén olyan követelményről van-e szó, amely a „jogos érdek” fennállására vonatkozó követelmény mellett áll fenn?

c)    Mindig elegendő-e a 207/2009 rendelet 13. cikkének (2) bekezdésére való eredményes hivatkozáshoz, ha sérül a védjegy egy vagy több, az első kérdés a) pontjában említett funkciója?

a)    Kijelenthető-e általánosan, hogy a védjegyjogosult a 207/2009 rendelet 13. cikkének (2) bekezdése alapján ellenezheti az áruknak a védjegye alatt történő további forgalmazását, ha ezen áruk javítását a védjegyjogosulttól vagy az általa erre feljogosított személyektől eltérő más személyek végezték?

b)    A második kérdés a) pontjára adandó nemleges válasz esetén a 207/2009 rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében vett „jogos érdek” fennállása a védjegyjogosult által vagy annak hozzájárulásával forgalomba hozott áruk esetében harmadik személy által végzett javítást követően az áru jellegétől vagy az elvégzett javítás jellegétől […] vagy a jelen ügyben […] megjelölt különleges körülményekhez hasonló más körülményektől függ?

a)    Kizárt-e, hogy a védjegyjogosult a 207/2009 rendelet 13. cikkének (2) bekezdése értelmében ellenezze a harmadik személyek által javított áruk további forgalmazását, ha a védjegyet olyan módon használják, amely nem keltheti azt a benyomást, hogy gazdasági kapcsolat áll fenn a védjegyjogosult (vagy annak engedélyese) és az áru további forgalmazását végző fél között, például ha a védjegy eltávolítása és/vagy az áruk kiegészítő felcímkézése alapján a javítást követően egyértelműen megállapítható, hogy a javítást nem a védjegyjogosult vagy annak engedélyese végezte, illetve, hogy azt nem a védjegyjogosult hozzájárulásával végezték?

b)    E tekintetben jelentőséggel bír-e az azon kérdésre adandó válasz, hogy a védjegy egyszerűen eltávolítható-e úgy, hogy az áruk műszaki alkalmassága vagy használhatósága nem sérül?

A fenti kérdések megválaszolása szempontjából jelentőséggel bír-e, hogy a 207/2009 rendelet értelmében vett együttes védjegyről van-e szó, és ha igen, milyen tekintetben?

____________

1 A közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (kodifikált változat) (HL 2009. L 78., 1. o.; helyesbítés: HL 2017. L 142., 104. o.).