Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Corte suprema di cassazione (Itaalia) 24. veebruaril 2020 – Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ versus Presidenza del Consiglio dei Ministri

(kohtuasi C-96/20)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Corte suprema di cassazione

Põhikohtuasja pooled

Kassaatorid: Ordine Nazionale Biologi, MX, NY, OZ

Vastustaja: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2002/98/EÜ, millega kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded1 , artikli 9 lõikes 2 sätestatut tuleb tõlgendada nii, et kuna selles viidatakse muude kvalifikatsioonile kehtestatud miinimumnõuete hulgas – mis peavad olema täidetud, et isiku võiks nimetada vereteenistusasutuse vastutava isiku ametikohale –, akadeemilise kraadi olemasolule „arstiteaduses või bioloogias“, antakse sellega mõlemas teadusvaldkonnas lõpetanutele vahetult kohaldatav õigus töötada vereteenistusasutuse vastutava isiku ametikohal?

Kas selle tagajärjel on liidu õigusega lubatud või keelatud, et riigisisese õigusega välistatakse bioloogiateaduses ülikoolidiplomit omavate isikute nimetamine vereteenistusasutuse vastutava isiku ametikohale?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2002/98/EÜ, millega kehtestatakse inimvere ja verekomponentide kogumise, uurimise, töötlemise, säilitamise ja jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded ning muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ (ELT 2003, L 33, lk 30; ELT eriväljaanne 15/07, lk 346).