Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Německo) dne 4. února 2020 – AR v. Stadt Pforzheim

(Věc C-56/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Účastníci původního řízení

Žalobce: AR

Žalovaný: Stadt Pforzheim

Předběžná otázka

Brání unijní právo, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech1 , ustanovením vnitrostátního práva, podle kterých musí být zahraniční řidičský průkaz Společenství vydaný osobě, která nemá obvyklé bydliště v tuzemsku, neprodleně předložen vnitrostátnímu orgánu, který vydal rozhodnutí o odepření uznání ve smyslu čl. 11 odst. 4 druhého pododstavce směrnice 2006/126, aby v řidičském průkazu provedl záznam o nedostatku oprávnění k řízení motorových vozidel v tuzemsku; záznam o zákazu řízení se má v řidičském průkazu Společenství vyznačit v poli 13 zpravidla červeným, diagonálně přeškrtnutým „D“ (např. formou nálepky)?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 403, s. 18.