Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Saksamaa) 4. veebruaril 2020 – AR versus Stadt Pforzheim

(kohtuasi C-56/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: AR

Vastustaja: Stadt Pforzheim

Eelotsuse küsimus

Kas liidu õigusega, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta direktiiviga 2006/126/EÜ juhilubade kohta1 , on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis näevad ette, et olukorras, kus tehakse juhiloa tunnustamisest keeldumise otsus direktiivi 2006/126/EÜ artikli 11 lõike 4 teise lõigu tähenduses, peab isik, kellel ei ole Saksamaal alalist elukohta, andma talle välisriigis plastkaardina väljastatud ühenduse juhiloa viivitamata üle Saksamaa pädevale asutusele, kes teeb juhiloale märke juhtimisõiguse puudumise kohta Saksamaal; (keelu)märget tähistab tavaliselt punane diagonaalselt läbikriipsutatud täht „D“, mis (näiteks kleebise kujul) kinnitatakse plastkaardina väljastatud ühenduse juhiloa väljale 13?

____________

1 ELT 2006, L 403, lk 18.